Sigurno plaćanje

SSL tehnologija štiti podatke povezane sa ličnim podacima i informacijama o plaćanju.